ในความฝันของใครสักคน http://nujoy.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-10-2021&group=35&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-10-2021&group=35&gblog=41 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ (จิตตั้งมั่นชอบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-10-2021&group=35&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-10-2021&group=35&gblog=41 Fri, 15 Oct 2021 13:28:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-10-2021&group=35&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-10-2021&group=35&gblog=40 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การเตรียมตัวก่อนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-10-2021&group=35&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-10-2021&group=35&gblog=40 Thu, 07 Oct 2021 13:32:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-09-2021&group=35&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-09-2021&group=35&gblog=39 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลในมรรคมีองค์ ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-09-2021&group=35&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-09-2021&group=35&gblog=39 Thu, 30 Sep 2021 13:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2021&group=35&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2021&group=35&gblog=38 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรคมีองค์ ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2021&group=35&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2021&group=35&gblog=38 Wed, 22 Sep 2021 10:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-09-2021&group=35&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-09-2021&group=35&gblog=37 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อ กายทิพย์ กายธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-09-2021&group=35&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-09-2021&group=35&gblog=37 Wed, 15 Sep 2021 11:50:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-09-2021&group=35&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-09-2021&group=35&gblog=36 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การระลึกชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-09-2021&group=35&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-09-2021&group=35&gblog=36 Tue, 07 Sep 2021 10:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2021&group=35&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2021&group=35&gblog=35 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิในอริยมรรค ๘ ไม่ใช่สมาธิแบบหินทับหญ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2021&group=35&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2021&group=35&gblog=35 Tue, 31 Aug 2021 17:22:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-08-2021&group=35&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-08-2021&group=35&gblog=34 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อัปปมาทธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-08-2021&group=35&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-08-2021&group=35&gblog=34 Mon, 23 Aug 2021 19:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2021&group=35&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2021&group=35&gblog=33 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตในพระอภิธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2021&group=35&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2021&group=35&gblog=33 Mon, 16 Aug 2021 13:36:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-08-2021&group=35&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-08-2021&group=35&gblog=32 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตาของศาสนาพราหมณ์กับอัตตาของศาสนาพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-08-2021&group=35&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-08-2021&group=35&gblog=32 Sun, 08 Aug 2021 15:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-08-2021&group=35&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-08-2021&group=35&gblog=31 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจสับสนในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-08-2021&group=35&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-08-2021&group=35&gblog=31 Sun, 01 Aug 2021 15:57:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-07-2021&group=35&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-07-2021&group=35&gblog=30 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งอยู่ที่ใด?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-07-2021&group=35&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-07-2021&group=35&gblog=30 Sat, 24 Jul 2021 15:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-07-2021&group=35&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-07-2021&group=35&gblog=29 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-07-2021&group=35&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-07-2021&group=35&gblog=29 Mon, 19 Jul 2021 22:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2021&group=35&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2021&group=35&gblog=28 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2021&group=35&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2021&group=35&gblog=28 Mon, 12 Jul 2021 15:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-07-2021&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-07-2021&group=35&gblog=27 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-07-2021&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-07-2021&group=35&gblog=27 Tue, 06 Jul 2021 15:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2021&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2021&group=35&gblog=26 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2021&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2021&group=35&gblog=26 Wed, 16 Jun 2021 13:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-06-2021&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-06-2021&group=35&gblog=25 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-06-2021&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-06-2021&group=35&gblog=25 Tue, 15 Jun 2021 11:11:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2021&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2021&group=35&gblog=24 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2021&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2021&group=35&gblog=24 Tue, 01 Jun 2021 9:43:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-05-2021&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-05-2021&group=35&gblog=23 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลรักษาเราหรือเรารักษาศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-05-2021&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-05-2021&group=35&gblog=23 Mon, 31 May 2021 8:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-05-2021&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-05-2021&group=35&gblog=22 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-05-2021&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-05-2021&group=35&gblog=22 Wed, 26 May 2021 9:49:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-05-2021&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-05-2021&group=35&gblog=21 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-05-2021&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-05-2021&group=35&gblog=21 Mon, 24 May 2021 14:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2021&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2021&group=35&gblog=20 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2021&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2021&group=35&gblog=20 Mon, 17 May 2021 10:42:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-05-2021&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-05-2021&group=35&gblog=19 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-05-2021&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-05-2021&group=35&gblog=19 Sat, 15 May 2021 10:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-05-2021&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-05-2021&group=35&gblog=18 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-05-2021&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-05-2021&group=35&gblog=18 Fri, 14 May 2021 9:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2021&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2021&group=35&gblog=17 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2021&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2021&group=35&gblog=17 Thu, 13 May 2021 12:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-05-2021&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-05-2021&group=35&gblog=16 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-05-2021&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-05-2021&group=35&gblog=16 Wed, 12 May 2021 11:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-05-2021&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-05-2021&group=35&gblog=15 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-05-2021&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-05-2021&group=35&gblog=15 Tue, 11 May 2021 11:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2021&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2021&group=35&gblog=14 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2021&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2021&group=35&gblog=14 Mon, 10 May 2021 11:40:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-05-2021&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-05-2021&group=35&gblog=13 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆ สบายๆ ลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-05-2021&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-05-2021&group=35&gblog=13 Sat, 08 May 2021 11:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2021&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2021&group=35&gblog=12 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2021&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2021&group=35&gblog=12 Fri, 07 May 2021 10:36:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-05-2021&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-05-2021&group=35&gblog=11 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ คือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-05-2021&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-05-2021&group=35&gblog=11 Thu, 06 May 2021 11:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-05-2021&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-05-2021&group=35&gblog=10 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-05-2021&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-05-2021&group=35&gblog=10 Wed, 05 May 2021 11:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2021&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2021&group=36&gblog=1 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[youtube สนทนาธรรมกับธรรมภูต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2021&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2021&group=36&gblog=1 Sun, 25 Jul 2021 15:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-05-2021&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-05-2021&group=35&gblog=9 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-05-2021&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-05-2021&group=35&gblog=9 Tue, 04 May 2021 9:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-05-2021&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-05-2021&group=35&gblog=8 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสติ การระลึกชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-05-2021&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-05-2021&group=35&gblog=8 Mon, 03 May 2021 11:58:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-05-2021&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-05-2021&group=35&gblog=7 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่กองทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-05-2021&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-05-2021&group=35&gblog=7 Sun, 02 May 2021 11:58:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-05-2021&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-05-2021&group=35&gblog=6 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-05-2021&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-05-2021&group=35&gblog=6 Sat, 01 May 2021 11:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=5 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=5 Fri, 30 Apr 2021 11:58:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=4 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=4 Fri, 30 Apr 2021 19:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=3 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=3 Fri, 30 Apr 2021 19:30:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=2 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=2 Fri, 30 Apr 2021 19:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=1 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทปาฏิโมกข์ คือ หมวดสมาธิ ในอริยมรรค ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=1 Fri, 30 Apr 2021 11:57:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=34&gblog=1 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สารบัญบล็อกธรรมภูต - พระภัทรสิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=34&gblog=1 Fri, 30 Apr 2021 13:30:58 +0700