ในความฝันของใครสักคน http://nujoy.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2022&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2022&group=38&gblog=15 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล สมาธิ ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2022&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2022&group=38&gblog=15 Sat, 07 May 2022 11:43:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-04-2022&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-04-2022&group=38&gblog=14 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิกับฌานสมาบัติ ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-04-2022&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-04-2022&group=38&gblog=14 Mon, 18 Apr 2022 15:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-04-2022&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-04-2022&group=38&gblog=13 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติ ทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-04-2022&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-04-2022&group=38&gblog=13 Sat, 02 Apr 2022 14:55:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-03-2022&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-03-2022&group=38&gblog=12 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-03-2022&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-03-2022&group=38&gblog=12 Sat, 26 Mar 2022 15:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-03-2022&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-03-2022&group=38&gblog=11 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-03-2022&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-03-2022&group=38&gblog=11 Fri, 18 Mar 2022 16:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-03-2022&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-03-2022&group=38&gblog=10 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพพสิกขาวรรณนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-03-2022&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-03-2022&group=38&gblog=10 Fri, 11 Mar 2022 14:40:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2021&group=37&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2021&group=37&gblog=17 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2021&group=37&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2021&group=37&gblog=17 Mon, 29 Nov 2021 13:40:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-11-2021&group=37&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-11-2021&group=37&gblog=16 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-11-2021&group=37&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-11-2021&group=37&gblog=16 Sat, 20 Nov 2021 13:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-11-2021&group=37&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-11-2021&group=37&gblog=15 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-11-2021&group=37&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-11-2021&group=37&gblog=15 Fri, 05 Nov 2021 13:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-10-2021&group=37&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-10-2021&group=37&gblog=14 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การนําผลของการปฏิบัติสมาธิไปใช้ (วิปัสสนา) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-10-2021&group=37&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-10-2021&group=37&gblog=14 Sat, 30 Oct 2021 13:39:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-10-2021&group=37&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-10-2021&group=37&gblog=13 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ฌาน (ความเพ่ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-10-2021&group=37&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-10-2021&group=37&gblog=13 Fri, 22 Oct 2021 13:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-10-2021&group=37&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-10-2021&group=37&gblog=12 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ (จิตตั้งมั่นชอบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-10-2021&group=37&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-10-2021&group=37&gblog=12 Fri, 15 Oct 2021 13:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-09-2021&group=37&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-09-2021&group=37&gblog=11 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลในมรรคมีองค์ ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-09-2021&group=37&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-09-2021&group=37&gblog=11 Thu, 30 Sep 2021 13:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2021&group=37&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2021&group=37&gblog=10 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรคมีองค์ ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2021&group=37&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2021&group=37&gblog=10 Wed, 22 Sep 2021 13:38:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2021&group=35&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2021&group=35&gblog=52 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิในอริยมรรค ๘ ไม่ใช่สมาธิแบบหินทับหญ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2021&group=35&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2021&group=35&gblog=52 Tue, 31 Aug 2021 10:28:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-12-2021&group=35&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-12-2021&group=35&gblog=51 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่ประมาทเป็นทางอันไม่ตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-12-2021&group=35&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-12-2021&group=35&gblog=51 Tue, 28 Dec 2021 21:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=21-12-2021&group=35&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=21-12-2021&group=35&gblog=50 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=21-12-2021&group=35&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=21-12-2021&group=35&gblog=50 Tue, 21 Dec 2021 21:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-12-2021&group=35&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-12-2021&group=35&gblog=49 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตา - อนัตตา ในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-12-2021&group=35&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-12-2021&group=35&gblog=49 Mon, 13 Dec 2021 21:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-12-2021&group=35&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-12-2021&group=35&gblog=48 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต 💖 หัวใจพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-12-2021&group=35&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-12-2021&group=35&gblog=48 Sun, 05 Dec 2021 16:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-11-2021&group=35&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-11-2021&group=35&gblog=45 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อินทรีย์ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-11-2021&group=35&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-11-2021&group=35&gblog=45 Sun, 14 Nov 2021 9:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-10-2021&group=35&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-10-2021&group=35&gblog=40 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การเตรียมตัวก่อนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-10-2021&group=35&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-10-2021&group=35&gblog=40 Thu, 07 Oct 2021 13:32:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2021&group=35&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2021&group=35&gblog=28 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2021&group=35&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2021&group=35&gblog=28 Mon, 12 Jul 2021 15:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-07-2021&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-07-2021&group=35&gblog=27 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-07-2021&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-07-2021&group=35&gblog=27 Tue, 06 Jul 2021 15:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2021&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2021&group=35&gblog=26 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2021&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2021&group=35&gblog=26 Wed, 16 Jun 2021 13:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-06-2021&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-06-2021&group=35&gblog=25 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-06-2021&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-06-2021&group=35&gblog=25 Tue, 15 Jun 2021 11:11:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2021&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2021&group=35&gblog=24 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2021&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2021&group=35&gblog=24 Tue, 01 Jun 2021 9:43:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-05-2021&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-05-2021&group=35&gblog=23 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลรักษาเราหรือเรารักษาศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-05-2021&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-05-2021&group=35&gblog=23 Mon, 31 May 2021 8:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-05-2021&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-05-2021&group=35&gblog=22 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-05-2021&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-05-2021&group=35&gblog=22 Wed, 26 May 2021 9:49:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-05-2021&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-05-2021&group=35&gblog=21 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-05-2021&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-05-2021&group=35&gblog=21 Mon, 24 May 2021 14:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2021&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2021&group=35&gblog=20 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2021&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2021&group=35&gblog=20 Mon, 17 May 2021 10:42:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-05-2021&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-05-2021&group=35&gblog=19 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-05-2021&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-05-2021&group=35&gblog=19 Sat, 15 May 2021 10:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-05-2021&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-05-2021&group=35&gblog=18 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-05-2021&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-05-2021&group=35&gblog=18 Fri, 14 May 2021 9:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2021&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2021&group=35&gblog=17 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2021&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2021&group=35&gblog=17 Thu, 13 May 2021 12:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-05-2021&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-05-2021&group=35&gblog=16 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-05-2021&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-05-2021&group=35&gblog=16 Wed, 12 May 2021 11:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-05-2021&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-05-2021&group=35&gblog=15 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-05-2021&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-05-2021&group=35&gblog=15 Tue, 11 May 2021 11:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2021&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2021&group=35&gblog=14 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2021&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2021&group=35&gblog=14 Mon, 10 May 2021 11:40:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-05-2021&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-05-2021&group=35&gblog=13 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆ สบายๆ ลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-05-2021&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-05-2021&group=35&gblog=13 Sat, 08 May 2021 11:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2021&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2021&group=35&gblog=12 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2021&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-05-2021&group=35&gblog=12 Fri, 07 May 2021 10:36:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-05-2021&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-05-2021&group=35&gblog=11 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน ๔ คือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-05-2021&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-05-2021&group=35&gblog=11 Thu, 06 May 2021 11:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-05-2021&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-05-2021&group=35&gblog=10 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-05-2021&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-05-2021&group=35&gblog=10 Wed, 05 May 2021 11:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-03-2022&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-03-2022&group=38&gblog=9 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-03-2022&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-03-2022&group=38&gblog=9 Thu, 03 Mar 2022 12:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-02-2022&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-02-2022&group=38&gblog=8 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA["ทิฏฐิ" ที่เป็น "สัมมา" ไม่ใช่ได้มาโดยความรู้สึกนึกคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-02-2022&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-02-2022&group=38&gblog=8 Fri, 25 Feb 2022 18:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-02-2022&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-02-2022&group=38&gblog=7 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทปาฏิโมกข์ หรือก็คือ หัวใจพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-02-2022&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-02-2022&group=38&gblog=7 Fri, 18 Feb 2022 14:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-02-2022&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-02-2022&group=38&gblog=6 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-02-2022&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-02-2022&group=38&gblog=6 Thu, 10 Feb 2022 14:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-02-2022&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-02-2022&group=38&gblog=5 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ฐานะ ๕ ที่ควรพิจารณาเนืองๆ บ่อยๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-02-2022&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-02-2022&group=38&gblog=5 Wed, 02 Feb 2022 17:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-01-2022&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-01-2022&group=38&gblog=4 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสัทธรรมปฏิรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-01-2022&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-01-2022&group=38&gblog=4 Wed, 26 Jan 2022 17:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-01-2022&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-01-2022&group=38&gblog=3 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาทางธรรมกับปัญญาทางโลก (สัญญาอารมณ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-01-2022&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-01-2022&group=38&gblog=3 Tue, 18 Jan 2022 18:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-01-2022&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-01-2022&group=38&gblog=2 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-01-2022&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-01-2022&group=38&gblog=2 Tue, 11 Jan 2022 18:33:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-01-2022&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-01-2022&group=38&gblog=1 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[มาสร้างสติแนบกาย เพื่อชีวิตที่ดีรับปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-01-2022&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-01-2022&group=38&gblog=1 Mon, 03 Jan 2022 14:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-09-2021&group=37&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-09-2021&group=37&gblog=9 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อ กายทิพย์ กายธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-09-2021&group=37&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-09-2021&group=37&gblog=9 Wed, 15 Sep 2021 13:38:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-09-2021&group=37&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-09-2021&group=37&gblog=8 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การระลึกชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-09-2021&group=37&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-09-2021&group=37&gblog=8 Tue, 07 Sep 2021 13:37:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-08-2021&group=37&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-08-2021&group=37&gblog=6 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อัปปมาทธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-08-2021&group=37&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-08-2021&group=37&gblog=6 Mon, 23 Aug 2021 13:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2021&group=37&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2021&group=37&gblog=5 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตในพระอภิธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2021&group=37&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2021&group=37&gblog=5 Mon, 16 Aug 2021 13:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-08-2021&group=37&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-08-2021&group=37&gblog=4 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตาของศาสนาพราหมณ์กับอัตตาของศาสนาพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-08-2021&group=37&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-08-2021&group=37&gblog=4 Sun, 08 Aug 2021 13:36:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-08-2021&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-08-2021&group=37&gblog=3 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจสับสนในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-08-2021&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-08-2021&group=37&gblog=3 Sun, 01 Aug 2021 13:36:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-07-2021&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-07-2021&group=37&gblog=2 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งอยู่ที่ใด?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-07-2021&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-07-2021&group=37&gblog=2 Sat, 24 Jul 2021 13:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-07-2021&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-07-2021&group=37&gblog=1 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-07-2021&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-07-2021&group=37&gblog=1 Mon, 19 Jul 2021 13:35:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2021&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2021&group=36&gblog=1 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[youtube สนทนาธรรมกับธรรมภูต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2021&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2021&group=36&gblog=1 Sun, 25 Jul 2021 15:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-05-2021&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-05-2021&group=35&gblog=9 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-05-2021&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-05-2021&group=35&gblog=9 Tue, 04 May 2021 9:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-05-2021&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-05-2021&group=35&gblog=8 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสติ การระลึกชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-05-2021&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-05-2021&group=35&gblog=8 Mon, 03 May 2021 11:58:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-05-2021&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-05-2021&group=35&gblog=7 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่กองทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-05-2021&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-05-2021&group=35&gblog=7 Sun, 02 May 2021 11:58:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-05-2021&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-05-2021&group=35&gblog=6 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-05-2021&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-05-2021&group=35&gblog=6 Sat, 01 May 2021 11:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=5 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=5 Fri, 30 Apr 2021 11:58:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=4 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=4 Fri, 30 Apr 2021 19:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=3 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=3 Fri, 30 Apr 2021 19:30:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=2 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=2 Fri, 30 Apr 2021 19:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=1 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทปาฏิโมกข์ คือ หมวดสมาธิ ในอริยมรรค ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=35&gblog=1 Fri, 30 Apr 2021 11:57:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=34&gblog=1 http://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สารบัญบล็อกธรรมภูต - พระภัทรสิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2021&group=34&gblog=1 Fri, 30 Apr 2021 11:44:32 +0700