ในความฝันของใครสักคน https://nujoy.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-07-2017&group=29&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-07-2017&group=29&gblog=18 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-07-2017&group=29&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-07-2017&group=29&gblog=18 Sun, 09 Jul 2017 17:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-05-2017&group=29&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-05-2017&group=29&gblog=17 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจฉิมโอวาท]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-05-2017&group=29&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-05-2017&group=29&gblog=17 Sun, 28 May 2017 13:30:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-04-2017&group=29&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-04-2017&group=29&gblog=16 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ สมาธิ ปัญญา เป็นธรรมที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันให้เกิดสืบเนื่องกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-04-2017&group=29&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-04-2017&group=29&gblog=16 Fri, 14 Apr 2017 13:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-04-2017&group=29&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-04-2017&group=29&gblog=15 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้อง สมถะและวิปัสสนา ไม่ใช่ สมถะหรือวิปัสสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-04-2017&group=29&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-04-2017&group=29&gblog=15 Sun, 09 Apr 2017 14:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-04-2017&group=29&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-04-2017&group=29&gblog=14 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ที่อบรมจิตจนสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นจากทุกข์ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-04-2017&group=29&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-04-2017&group=29&gblog=14 Sat, 08 Apr 2017 12:47:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-04-2017&group=29&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-04-2017&group=29&gblog=13 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธ พุทธานุสติ เพื่อความหลุดพ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-04-2017&group=29&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-04-2017&group=29&gblog=13 Fri, 07 Apr 2017 12:14:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-04-2017&group=29&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-04-2017&group=29&gblog=12 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-04-2017&group=29&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-04-2017&group=29&gblog=12 Thu, 06 Apr 2017 12:40:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-04-2017&group=29&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-04-2017&group=29&gblog=11 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้มีฌานเป็นปรกติ ย่อมมีจิตสงบตั่งมั่นไม่หวั่นไหว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-04-2017&group=29&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-04-2017&group=29&gblog=11 Wed, 05 Apr 2017 13:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-04-2017&group=29&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-04-2017&group=29&gblog=10 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่เกิดดับ อารมณ์สิเกิด-ดับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-04-2017&group=29&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-04-2017&group=29&gblog=10 Tue, 04 Apr 2017 13:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-01-2017&group=28&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-01-2017&group=28&gblog=15 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาทิฏฐิ มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-01-2017&group=28&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-01-2017&group=28&gblog=15 Tue, 03 Jan 2017 14:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-12-2016&group=28&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-12-2016&group=28&gblog=14 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูกายดูใจแบบไหนที่ถือว่า "ผิด" ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-12-2016&group=28&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-12-2016&group=28&gblog=14 Sat, 17 Dec 2016 14:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-12-2016&group=28&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-12-2016&group=28&gblog=13 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต คือ ตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-12-2016&group=28&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-12-2016&group=28&gblog=13 Fri, 16 Dec 2016 14:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-12-2016&group=28&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-12-2016&group=28&gblog=12 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมโดยฉับพลัน จริงหรือ???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-12-2016&group=28&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-12-2016&group=28&gblog=12 Mon, 12 Dec 2016 13:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-05-2016&group=28&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-05-2016&group=28&gblog=11 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[วิสาขบูชาพาหลุดพ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-05-2016&group=28&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-05-2016&group=28&gblog=11 Fri, 20 May 2016 13:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2016&group=28&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2016&group=28&gblog=10 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2016&group=28&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2016&group=28&gblog=10 Wed, 13 Apr 2016 13:59:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-02-2017&group=26&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-02-2017&group=26&gblog=10 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนิพพานเป็นธรรม ณ ภายใน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-02-2017&group=26&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-02-2017&group=26&gblog=10 Mon, 13 Feb 2017 16:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-12-2009&group=9&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-12-2009&group=9&gblog=16 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อจิตยังไม่เคยสงบตั้งมั่น จะใช้เจริญสติได้มั้ย ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-12-2009&group=9&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-12-2009&group=9&gblog=16 Tue, 01 Dec 2009 15:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-12-2009&group=9&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-12-2009&group=9&gblog=15 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเลยได้มั๊ย ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-12-2009&group=9&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-12-2009&group=9&gblog=15 Fri, 25 Dec 2009 15:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-12-2009&group=9&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-12-2009&group=9&gblog=14 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การภาวนาแบบสุกขวิปัสสโก คือทำฌานให้แห้งแล้ง หรือ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-12-2009&group=9&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-12-2009&group=9&gblog=14 Fri, 18 Dec 2009 15:04:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-03-2010&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-03-2010&group=9&gblog=13 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-03-2010&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-03-2010&group=9&gblog=13 Thu, 18 Mar 2010 15:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-02-2012&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-02-2012&group=9&gblog=12 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐาน คือ ฐานที่ตั้งแห่งการงานทางจิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-02-2012&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-02-2012&group=9&gblog=12 Mon, 06 Feb 2012 15:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2010&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2010&group=8&gblog=10 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิตที่ทำให้เกิดสัมมาสติได้นั้น ต้องกระทำหรือเจริญให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เกิดขึ้นเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2010&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=30-04-2010&group=8&gblog=10 Fri, 30 Apr 2010 16:16:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-11-2010&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-11-2010&group=5&gblog=11 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิต จะรู้ได้ยังไงว่า กำลังดูจิต เพื่อให้รู้จักจิตหรือกำลังติดอาการของจิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-11-2010&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-11-2010&group=5&gblog=11 Thu, 18 Nov 2010 16:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2010&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2010&group=5&gblog=10 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตติดที่รู้เฉยๆ เพราะคิดเองเออเอง เป็นวิปัสสนาจอมปลอม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2010&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2010&group=5&gblog=10 Mon, 29 Nov 2010 16:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-04-2017&group=29&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-04-2017&group=29&gblog=9 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-04-2017&group=29&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-04-2017&group=29&gblog=9 Mon, 03 Apr 2017 13:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-04-2017&group=29&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-04-2017&group=29&gblog=8 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้เข้าถึงฌาน มีจิตเป็นสมาธิ มีปัญญา มีสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-04-2017&group=29&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-04-2017&group=29&gblog=8 Sat, 01 Apr 2017 13:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-03-2017&group=29&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-03-2017&group=29&gblog=7 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พวกเธอจงเพียรเพ่งฌาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-03-2017&group=29&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-03-2017&group=29&gblog=7 Fri, 31 Mar 2017 13:22:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-03-2017&group=29&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-03-2017&group=29&gblog=6 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์ทั้งเป็นผู้เพ่งฌานและเป็นผู้มีฌานเป็นปรกติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-03-2017&group=29&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-03-2017&group=29&gblog=6 Wed, 29 Mar 2017 13:22:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=27-03-2017&group=29&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=27-03-2017&group=29&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจริญ กระทำให้มากซึ่งฌาน ๔ ในสัมมาสมาธิ ย่อมเข้าใกล้พระนิพพาน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=27-03-2017&group=29&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=27-03-2017&group=29&gblog=5 Mon, 27 Mar 2017 13:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-03-2017&group=29&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-03-2017&group=29&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA["สัมมาสมาธิฌาน" เป็นทางเดินของจิตไปสู่ความเป็น "อริยะ" ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-03-2017&group=29&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-03-2017&group=29&gblog=4 Sat, 25 Mar 2017 13:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-03-2017&group=29&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-03-2017&group=29&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA["สมถะ" และ "วิปัสสนา" เป็นองค์ธรรมที่ต้องคู่กัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-03-2017&group=29&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-03-2017&group=29&gblog=3 Fri, 24 Mar 2017 13:21:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-02-2017&group=29&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-02-2017&group=29&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[วันมาฆะบูชามาละชั่วที่ทำได้ยากยิ่งกว่าการทำความดีในจิตของตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-02-2017&group=29&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-02-2017&group=29&gblog=1 Sat, 11 Feb 2017 10:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-04-2016&group=28&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-04-2016&group=28&gblog=9 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมทั้งหลายล้วนรวมลงที่จิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-04-2016&group=28&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-04-2016&group=28&gblog=9 Sat, 02 Apr 2016 13:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-03-2016&group=28&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-03-2016&group=28&gblog=8 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลรักษาเราหรือเรารักษาศีล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-03-2016&group=28&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-03-2016&group=28&gblog=8 Sun, 06 Mar 2016 13:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=27-02-2016&group=28&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=27-02-2016&group=28&gblog=7 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA["ทิฏฐิ" ที่เป็น "สัมมา" ไม่ใช่ได้มาด้วยความรู้สึกนึกคิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=27-02-2016&group=28&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=27-02-2016&group=28&gblog=7 Sat, 27 Feb 2016 13:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-02-2016&group=28&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-02-2016&group=28&gblog=6 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สักแต่ว่า ฟังดูดี แต่ไม่ง่ายอย่างที่คิด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-02-2016&group=28&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-02-2016&group=28&gblog=6 Mon, 22 Feb 2016 13:58:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-02-2016&group=28&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-02-2016&group=28&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สติสัมปชัญญะเป็นสันตติธรรมนำไปสู่ปัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-02-2016&group=28&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-02-2016&group=28&gblog=5 Mon, 15 Feb 2016 13:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-02-2016&group=28&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-02-2016&group=28&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-02-2016&group=28&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-02-2016&group=28&gblog=4 Thu, 11 Feb 2016 13:57:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-02-2016&group=28&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-02-2016&group=28&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้กาย รู้ใจ ใครๆ ก็รู้ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-02-2016&group=28&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-02-2016&group=28&gblog=3 Sat, 06 Feb 2016 13:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-01-2016&group=28&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-01-2016&group=28&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[คำว่า วิปัสสนานุบาล ไม่เคยมีปรากฎเป็นพุทธบัญญัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-01-2016&group=28&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-01-2016&group=28&gblog=2 Sun, 31 Jan 2016 13:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-01-2016&group=28&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-01-2016&group=28&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ สมาธิ ปัญญา เป็นอัญญะมัญญะปัจจัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-01-2016&group=28&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-01-2016&group=28&gblog=1 Fri, 29 Jan 2016 13:57:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2015&group=27&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2015&group=27&gblog=8 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของวันวิสาขบูชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2015&group=27&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-06-2015&group=27&gblog=8 Mon, 01 Jun 2015 13:54:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2015&group=27&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2015&group=27&gblog=7 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างของสัมมาสมาธิกับฌานสมาบัติ ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2015&group=27&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2015&group=27&gblog=7 Mon, 13 Apr 2015 13:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-03-2015&group=27&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-03-2015&group=27&gblog=6 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนิพพานเป็นธรรม ณ ภายใน-อัชฌัตตาธัมมา ไม่ใช่พหิทธาธัมมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-03-2015&group=27&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-03-2015&group=27&gblog=6 Fri, 13 Mar 2015 13:55:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-03-2015&group=27&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-03-2015&group=27&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การชำระจิตของตนให้ผ่องใส นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-03-2015&group=27&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-03-2015&group=27&gblog=5 Wed, 04 Mar 2015 17:52:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-02-2015&group=27&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-02-2015&group=27&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-02-2015&group=27&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-02-2015&group=27&gblog=4 Mon, 23 Feb 2015 17:51:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-02-2015&group=27&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-02-2015&group=27&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอทั้งหลายจงเพ่งฌาน อย่าได้ประมาท ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-02-2015&group=27&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=05-02-2015&group=27&gblog=3 Thu, 05 Feb 2015 8:02:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-01-2015&group=27&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-01-2015&group=27&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA["สัมมาวิปัสสนา" ไม่มีปรากฎในอริยมรรค ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-01-2015&group=27&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-01-2015&group=27&gblog=2 Sun, 18 Jan 2015 8:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-01-2015&group=27&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-01-2015&group=27&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ-สัมปชัญญะ เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก หาใช่เจตสิกธรรมไม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-01-2015&group=27&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-01-2015&group=27&gblog=1 Thu, 01 Jan 2015 8:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-02-2017&group=26&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-02-2017&group=26&gblog=9 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐานในอริยมรรค ๘ ไม่ใช่หินทับหญ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-02-2017&group=26&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-02-2017&group=26&gblog=9 Sun, 12 Feb 2017 12:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-02-2017&group=26&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-02-2017&group=26&gblog=8 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[คำว่า วิปัสสนานุบาล ไม่เคยมีปรากฎเป็นพุทธบัญญัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-02-2017&group=26&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-02-2017&group=26&gblog=8 Fri, 10 Feb 2017 14:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-02-2017&group=26&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-02-2017&group=26&gblog=7 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียรมีผล ความพยายามมีผล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-02-2017&group=26&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-02-2017&group=26&gblog=7 Thu, 09 Feb 2017 22:42:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-04-2015&group=26&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-04-2015&group=26&gblog=6 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิกับฌานสมาบัติ ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-04-2015&group=26&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-04-2015&group=26&gblog=6 Sat, 11 Apr 2015 14:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-03-2015&group=26&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-03-2015&group=26&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การชำระจิตให้ผ่องใส นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-03-2015&group=26&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-03-2015&group=26&gblog=5 Tue, 03 Mar 2015 22:35:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-02-2015&group=26&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-02-2015&group=26&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอทั้งหลายจงเพ่งฌาน อย่าได้ประมาท ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-02-2015&group=26&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=02-02-2015&group=26&gblog=4 Mon, 02 Feb 2015 10:21:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-01-2015&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-01-2015&group=26&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-01-2015&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-01-2015&group=26&gblog=3 Tue, 20 Jan 2015 13:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-01-2015&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-01-2015&group=26&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสติต้องเจริญให้เกิดขึ้น เกิดขึ้นเองไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-01-2015&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-01-2015&group=26&gblog=2 Mon, 19 Jan 2015 13:13:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-10-2014&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-10-2014&group=26&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมบรรยาย โดยธรรมภูต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-10-2014&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-10-2014&group=26&gblog=1 Sun, 12 Oct 2014 18:11:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-06-2014&group=25&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-06-2014&group=25&gblog=6 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เราไม่พัก ไม่เพียร ข้ามโอฆะได้แล้วอย่างนี้แลฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-06-2014&group=25&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-06-2014&group=25&gblog=6 Wed, 18 Jun 2014 7:45:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2014&group=25&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2014&group=25&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2014&group=25&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-05-2014&group=25&gblog=5 Tue, 13 May 2014 7:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2014&group=25&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2014&group=25&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตประภัสสรผ่องใส แต่เศร้าหมองไปเพราะมีอุปกิเลสเป็นแขกจร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2014&group=25&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=13-04-2014&group=25&gblog=4 Sun, 13 Apr 2014 7:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-03-2014&group=25&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-03-2014&group=25&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-03-2014&group=25&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-03-2014&group=25&gblog=3 Wed, 26 Mar 2014 7:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-03-2014&group=25&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-03-2014&group=25&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะจิตไม่รู้จักอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-03-2014&group=25&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-03-2014&group=25&gblog=2 Tue, 25 Mar 2014 7:39:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-03-2014&group=25&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-03-2014&group=25&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-03-2014&group=25&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-03-2014&group=25&gblog=1 Mon, 24 Mar 2014 7:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-07-2017&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-07-2017&group=24&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-07-2017&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-07-2017&group=24&gblog=2 Sun, 09 Jul 2017 17:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-09-2013&group=24&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-09-2013&group=24&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล ธรรมที่งามในเบื้องต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-09-2013&group=24&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-09-2013&group=24&gblog=1 Tue, 10 Sep 2013 8:40:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-09-2013&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-09-2013&group=23&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธพจน์กิเลสอ้าง[1]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-09-2013&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-09-2013&group=23&gblog=1 Tue, 24 Sep 2013 9:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-07-2013&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-07-2013&group=22&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตติดเฉยโง่ อัญญาณุเบกขา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-07-2013&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-07-2013&group=22&gblog=1 Mon, 01 Jul 2013 16:39:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2009&group=2&gblog=14 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตโดยไม่รู้จักจิตที่แท้จริง ย่อมเข้าใจผิดคิดว่าจิตเป็นเหมือนปูเสฉวน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-09-2009&group=2&gblog=14 Tue, 22 Sep 2009 16:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-06-2013&group=21&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-06-2013&group=21&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สังขตธรรม-อสังขตธรรม เป็นอนัตตาจริงล่ะหรือ ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-06-2013&group=21&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-06-2013&group=21&gblog=3 Mon, 17 Jun 2013 16:05:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-10-2010&group=21&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-10-2010&group=21&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สัพเพ ธัมมา อนิจจา ทุกขา อนัตตา ถูกต้องจริงล่ะหรือ ???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-10-2010&group=21&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-10-2010&group=21&gblog=2 Fri, 08 Oct 2010 16:06:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-06-2011&group=21&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-06-2011&group=21&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเป็นต้นนั้น ล้วนเป็นจิตสังขารทั้งสิ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-06-2011&group=21&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-06-2011&group=21&gblog=1 Mon, 06 Jun 2011 16:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-07-2013&group=20&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-07-2013&group=20&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตให้ดูที่สมถะและวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-07-2013&group=20&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-07-2013&group=20&gblog=2 Thu, 18 Jul 2013 16:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-09-2010&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-09-2010&group=20&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิตติดถิรสัญญา แต่หลงเข้าใจไปว่า ทำให้เกิดปัญญาได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-09-2010&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-09-2010&group=20&gblog=1 Wed, 08 Sep 2010 16:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-09-2009&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-09-2009&group=19&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้หยุดอยู่ที่รู้ คือรู้หยุดอยู่ที่จิตตั้งมั่นชอบ ไม่ใช่รู้หยุดอยู่ที่วิญญาณขันธ์รู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-09-2009&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-09-2009&group=19&gblog=5 Fri, 18 Sep 2009 16:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-01-2010&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-01-2010&group=19&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พวกดื้อรั้นจะให้จิตเป็นวิญญาณขันธ์ให้ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-01-2010&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-01-2010&group=19&gblog=3 Tue, 26 Jan 2010 16:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-07-2009&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-07-2009&group=19&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตติดวิญญาณขันธ์ เพราะเข้าใจผิดว่าจิตคือวิญญาณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-07-2009&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-07-2009&group=19&gblog=1 Tue, 14 Jul 2009 16:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2013&group=18&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2013&group=18&gblog=8 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตต้องรู้จักจิตด้วยศีล สมาธิ ปัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2013&group=18&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2013&group=18&gblog=8 Fri, 16 Aug 2013 16:23:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-08-2013&group=18&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-08-2013&group=18&gblog=7 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตให้รู้จักจิตด้วย "สัมมาทิฐิ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-08-2013&group=18&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-08-2013&group=18&gblog=7 Tue, 06 Aug 2013 16:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-07-2013&group=18&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-07-2013&group=18&gblog=6 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตให้ดูความพอดีเพื่อปรารภความเพียรละกิเลส (มัชฌิมาปฏิปทา)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-07-2013&group=18&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-07-2013&group=18&gblog=6 Mon, 22 Jul 2013 16:23:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-01-2011&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-01-2011&group=18&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยมรรค ๘ ทางเดินของ"จิต" สู่ความเป็นอริยะ(อมตธรรม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-01-2011&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-01-2011&group=18&gblog=5 Mon, 24 Jan 2011 16:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-11-2010&group=18&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-11-2010&group=18&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สติเป็นมรรค ทางเดินของจิต เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก ไม่ใช่เจตสิก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-11-2010&group=18&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-11-2010&group=18&gblog=4 Mon, 08 Nov 2010 16:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-02-2011&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-02-2011&group=18&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเข้าถึงจิตที่แท้จริง ย่อมรู้จักสติ สมาธิ ปัญญาได้ถูกต้องตามไปด้วย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-02-2011&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-02-2011&group=18&gblog=3 Tue, 22 Feb 2011 16:24:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-09-2011&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-09-2011&group=18&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ สมาธิ ปัญญาเป็นอริยมรรค ฝ่ายโลกุตตรธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-09-2011&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-09-2011&group=18&gblog=2 Mon, 19 Sep 2011 16:26:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2013&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2013&group=18&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[อันนักบวช ไม่มีศีล ก็สิ้นดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2013&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-05-2013&group=18&gblog=1 Fri, 10 May 2013 16:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2013&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2013&group=17&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตติดเกิด-ดับ จนพลาดจากความเป็นจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2013&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-07-2013&group=17&gblog=5 Fri, 12 Jul 2013 16:56:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2011&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2011&group=17&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่เกิดดับ เพราะจิตไม่ใช่ขันธ์ ๕ จิตจึงไม่ใช่กองทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2011&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-08-2011&group=17&gblog=4 Tue, 16 Aug 2011 16:56:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-06-2010&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-06-2010&group=17&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การสอนดูจิตที่เข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงว่าจิตเกิดดับ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-06-2010&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=04-06-2010&group=17&gblog=3 Fri, 04 Jun 2010 16:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-08-2009&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-08-2009&group=17&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อจิตเกิด-ดับ การดูจิตจะเป็นไปตามความเป็นจริงได้อย่างไร???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-08-2009&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-08-2009&group=17&gblog=2 Sun, 09 Aug 2009 16:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-09-2010&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-09-2010&group=17&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตกันยังไง? เห็นไปได้ว่าจิตเกิดดับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-09-2010&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-09-2010&group=17&gblog=1 Sat, 11 Sep 2010 16:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-09-2009&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-09-2009&group=16&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตที่รู้ผิดจากความเป็นจริง ย่อมเห็นจิตเป็นกองทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-09-2009&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=26-09-2009&group=16&gblog=2 Sat, 26 Sep 2009 16:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-06-2010&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-06-2010&group=16&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตกันยังไง จึงเห็นว่าจิตเป็นกองทุกข์ไปได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-06-2010&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-06-2010&group=16&gblog=1 Wed, 09 Jun 2010 22:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-11-2009&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-11-2009&group=15&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การสอนดูจิตตอนนี้ ไม่ต่างไปจากท่านสัญชัยปริพาชกในครั้งพุทธกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-11-2009&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-11-2009&group=15&gblog=2 Fri, 06 Nov 2009 17:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-09-2010&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-09-2010&group=15&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การสอนดูจิตในปัจจุบัน เลวร้ายยิ่งกว่าท่านสัญชัยปริพาชกเสียอีก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-09-2010&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-09-2010&group=15&gblog=1 Sat, 25 Sep 2010 16:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-12-2009&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-12-2009&group=14&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตคือพุทธะ ฉบับแพร่หลายทุกวันนี้ ไม่ใช่คำสอนของหลวงปู่ดูลย์ทั้งหมด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-12-2009&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=08-12-2009&group=14&gblog=1 Tue, 08 Dec 2009 17:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-09-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-09-2009&group=13&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บล็อกนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมา เพื่อโต้แย้งพระเพียงองค์เดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-09-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-09-2009&group=13&gblog=1 Mon, 14 Sep 2009 14:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-02-2011&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-02-2011&group=12&gblog=7 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อไม่รู้จักจิตที่แท้จริง ย่อมเข้าไม่ถึงหัวใจพระพุทธศาสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-02-2011&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-02-2011&group=12&gblog=7 Thu, 17 Feb 2011 17:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2009&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2009&group=12&gblog=6 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2009&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=16-06-2009&group=12&gblog=6 Tue, 16 Jun 2009 17:20:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-09-2011&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-09-2011&group=12&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[มาค้นหาเพื่อให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพาน ให้ถูกที่ถูกทางกันเถอะ (จบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-09-2011&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-09-2011&group=12&gblog=5 Sun, 18 Sep 2011 17:19:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-09-2011&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-09-2011&group=12&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[มาค้นหาเพื่อให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพาน ให้ถูกที่ถูกทางกันเถอะ (ต่อ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-09-2011&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-09-2011&group=12&gblog=4 Fri, 09 Sep 2011 17:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2011&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2011&group=12&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[มาค้นหาเพื่อให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพาน ให้ถูกที่ถูกทางกันเถอะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2011&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2011&group=12&gblog=2 Wed, 31 Aug 2011 17:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-07-2014&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-07-2014&group=11&gblog=6 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินตามรอยพระบาทสู่ความเป็นอริยะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-07-2014&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-07-2014&group=11&gblog=6 Fri, 11 Jul 2014 20:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-02-2014&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-02-2014&group=11&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของหัวใจพระพุทธศาสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-02-2014&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=14-02-2014&group=11&gblog=5 Fri, 14 Feb 2014 20:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-08-2011&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-08-2011&group=11&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[มาสร้างสติให้เกิดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่กันเถิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-08-2011&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-08-2011&group=11&gblog=4 Fri, 12 Aug 2011 20:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-07-2011&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-07-2011&group=11&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป ตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานภาวนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-07-2011&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-07-2011&group=11&gblog=3 Fri, 15 Jul 2011 20:20:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2011&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2011&group=11&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2011&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=17-05-2011&group=11&gblog=2 Tue, 17 May 2011 20:23:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-02-2011&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-02-2011&group=11&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำจิตให้ผ่องแผ้วในหัวใจพระพุทธศาสนานั้น คือองค์แห่งสมาธิในอริยมรรค ๘ นั่นเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-02-2011&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-02-2011&group=11&gblog=1 Fri, 18 Feb 2011 20:22:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-06-2011&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-06-2011&group=10&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะสู่การปฏิบัติ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-06-2011&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=11-06-2011&group=10&gblog=3 Sat, 11 Jun 2011 20:24:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-06-2011&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-06-2011&group=10&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะสู่การปฏิบัติ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-06-2011&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-06-2011&group=10&gblog=2 Fri, 10 Jun 2011 20:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-06-2011&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-06-2011&group=10&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะสู่การปฏิบัติ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-06-2011&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=09-06-2011&group=10&gblog=1 Thu, 09 Jun 2011 20:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-03-2011&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-03-2011&group=9&gblog=9 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนาสอนเรื่องจิตกับอารมณ์เท่านั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-03-2011&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=07-03-2011&group=9&gblog=9 Mon, 07 Mar 2011 15:03:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-10-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-10-2010&group=8&gblog=9 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตด้วยฌานในสัมมาสมาธิ ไม่ติดในฌานสมาบัติ ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-10-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=01-10-2010&group=8&gblog=9 Fri, 01 Oct 2010 16:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2010&group=8&gblog=6 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิตต้องผ่านธรรมข้อหนึ่งคือกายคตาสติมาได้ก่อน จึงจะรู้จักจิตที่แท้จริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=31-08-2010&group=8&gblog=6 Tue, 31 Aug 2010 16:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-07-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-07-2010&group=8&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิตในสัมมาสมาธิ(อธิจิตสิกขา)นั้น ต้องเพียรเพ่งพิจารณาจิตอย่างต่อเนื่อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-07-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-07-2010&group=8&gblog=5 Thu, 29 Jul 2010 16:15:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-06-2010&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-06-2010&group=8&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิตโดยปฏิบัติสัมมาสมาธิ ย่อมไม่คิดไปเองว่าจิตเป็นอนัตตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-06-2010&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=12-06-2010&group=8&gblog=4 Sat, 12 Jun 2010 16:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-05-2010&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-05-2010&group=8&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิตให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้น เป็นอย่างไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-05-2010&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-05-2010&group=8&gblog=1 Fri, 28 May 2010 16:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=21-12-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=21-12-2009&group=7&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[สารบัญ บล็อค ธรรมภูต ภูตแห่งธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=21-12-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=21-12-2009&group=7&gblog=1 Mon, 21 Dec 2009 13:32:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-02-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-02-2010&group=6&gblog=7 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตให้เข้าถึงจิตตามพระโอวาทปาฏิโมกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-02-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-02-2010&group=6&gblog=7 Sun, 28 Feb 2010 16:35:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-09-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-09-2009&group=6&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิตตามแบบอริยมรรคมีองค์๘นั้น แตกต่างกับการดูจิตที่ปล่อยไปตามยถากรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-09-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=10-09-2009&group=6&gblog=5 Thu, 10 Sep 2009 16:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-09-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-09-2009&group=6&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตแบบอบรมบังคับบัญชาได้ แบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-09-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-09-2009&group=6&gblog=4 Thu, 03 Sep 2009 16:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-07-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-07-2009&group=6&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องดูจิต การดูจิตนั้นสำคัญไฉน???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-07-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=03-07-2009&group=6&gblog=3 Fri, 03 Jul 2009 16:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-06-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-06-2009&group=6&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตแบบ สมาธินำปัญญา หรือปัญญานำสมาธิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-06-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=22-06-2009&group=6&gblog=2 Mon, 22 Jun 2009 16:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-12-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-12-2009&group=5&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูกาย ก็คือ การดูจิตดีๆนี่เอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-12-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=15-12-2009&group=5&gblog=5 Tue, 15 Dec 2009 16:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-10-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-10-2009&group=5&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเห็นจิต ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-10-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=06-10-2009&group=5&gblog=3 Tue, 06 Oct 2009 16:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2009&group=5&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตยังไง ถึงจะไม่ติดอาการของจิต ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=29-11-2009&group=5&gblog=1 Sun, 29 Nov 2009 16:09:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-04-2010&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-04-2010&group=4&gblog=9 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตที่รู้เห็นผิดจากความเป็นจริง เพราะดูแต่จิตสังขาร ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-04-2010&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=24-04-2010&group=4&gblog=9 Sat, 24 Apr 2010 16:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-06-2009&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-06-2009&group=4&gblog=8 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิตโดยขาดพื้นฐานที่ถูกต้อง(ปัจจุบันธรรม) ก็คือ การตามดูอาการของจิตดีๆนี่เอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-06-2009&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=20-06-2009&group=4&gblog=8 Sat, 20 Jun 2009 16:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-05-2010&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-05-2010&group=4&gblog=7 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตต้องเข้าให้ถึงอธิจิต ไม่ใช่ดูจิตติดกับดักอาการของจิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-05-2010&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-05-2010&group=4&gblog=7 Tue, 18 May 2010 16:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2009&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2009&group=2&gblog=8 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตโดยไม่ผ่านสติสมาธิ ย่อมไม่เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2009&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-07-2009&group=2&gblog=8 Sat, 25 Jul 2009 16:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-06-2009&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-06-2009&group=2&gblog=5 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิต ที่รู้เห็นผิดจากความเป็นจริงไป เพราะรู้จักจิตผิดๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-06-2009&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=25-06-2009&group=2&gblog=5 Thu, 25 Jun 2009 16:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-11-2009&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-11-2009&group=1&gblog=4 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตตามแบบฉบับครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อน ๔ (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-11-2009&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=23-11-2009&group=1&gblog=4 Mon, 23 Nov 2009 16:29:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-10-2009&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-10-2009&group=1&gblog=3 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตตามแบบฉบับครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อน ๓ (หลวงปู่สิม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-10-2009&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=28-10-2009&group=1&gblog=3 Wed, 28 Oct 2009 16:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-10-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-10-2009&group=1&gblog=2 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตตามแบบฉบับครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อน ๒ (หลวงปู่ขาว)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-10-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=19-10-2009&group=1&gblog=2 Mon, 19 Oct 2009 16:30:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-06-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-06-2009&group=1&gblog=1 https://nujoy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตตามแบบฉบับครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อน ๑ (หลวงปู่ดูลย์)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-06-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nujoy&month=18-06-2009&group=1&gblog=1 Thu, 18 Jun 2009 8:21:29 +0700